У концепції сталого розвитку продуктивних сил структурний баланс сільського господарства і промисловості повинен не тільки забезпечувати економічне зростання, але і відновлювати та примножувати блага природи, які використовуються людьми.

Концепція сталого розвитку базується на балансі життєдіяльності людей в навколишньому середовищі, економіці та соціальній сфері.

Загальним висновком дослідження стала необхідність і можливість зміни тенденцій зростання і переходу до довгострокової стійкої економічної та екологічної стабільності.

Метою сталого розвитку є процес змін, в якому ефективне використання наявних ресурсів, напрямок інвестицій, структурна перебудова здійснюються в гармонії, сприяють підвищенню поточного і майбутнього потенціалу.

Регіоналізм сталого розвитку об’єктивно обумовлений тим, що соціально-економічні процеси, структура виробництва і його спеціалізація мають чітко виражений регіональний характер.

Для країни в цілому такий перехід можливий лише за умови забезпечення сталого розвитку всіх її регіонів, наділених відповідним правовим статусом, що мають певні повноваження, органи влади та управління. Проблеми, що вирішуються в кожному регіоні, повинні відповідати державним завданням і базуватися на комплексному обліку місцевих особливостей.

Створена модель сталого розвитку також є моделлю безпечного розвитку суспільства, тобто в її рамках одночасно забезпечується економічна ефективність та економічна безпека, соціальна справедливість та соціальне забезпечення, екологічна безпека та коеволюційний розвиток.

При створенні моделі сталого розвитку сільської місцевості агропромислового парку (далі – AIPcom) за основу були взяті інтегровані організаційно-виробничі структури (IOВС).

 Інтегровані організаційно-виробничі структури – це горизонтально і / або вертикально інтегровані соціально-технічні системи з високим рівнем взаємодії внутрішніх компонентів (виробничих і невиробничих організацій, підрозділів), розвинені економічні та управлінські зв’язки, метою яких є розробка, виробництво і реалізація певних видів продукції. Основними тенденціями, що визначають розвиток інтеграційних утворень в сучасній економіці, є ставка на синергетичний ефект, на компетенції учасників, на змішані форми власності.

Модель AIPcom спочатку включала наступні структурні підрозділи:

 • свинарський комплекс на 14 000 голів
 • м’ясопереробний завод
 • тепличний комплекс 50 000 м²
 • овочесховище контейнерного типу на 50 000 тонн зберігання
 • вирощування овочів відкритого грунту з крапельним поливом на площі 300 га
 • вирощування зернових культур
 • завод з переробки і консервування овочів
 • крохмальний завод

З метою вдосконалення та отримання конкурентних переваг перед існуючими інтегрованими організаційно-виробничими структурами в структуру моделі  AIPcom був введений значущий елемент – власний енергетичний центр у вигляді біогазової установки. Завдяки запуску енергетичного центру модель AIPcom  стала відповідати міжнародній концепції сталого розвитку сільських територій і отримала ряд переваг, які значно зміцнюють модель.

Перелік основних переваг, отриманих структурними підрозділами інтегрованої організаційно-виробничої структури моделі AIPcom:

 • свинарський комплекс має можливість утилізувати органічні відходи, вироблені в III категорії небезпеки відповідно до міжнародних екологічних стандартів, знизити експлуатаційні витрати на утилізацію, електроенергію та теплову генерацію
 • м’ясопереробний завод  зможе  утилізувати органічні відходи
 • в тепличному комплексі на 80% зниження витрат на електроенергію, тепло, утилізацію органічних відходів, виробництво вуглекислого газу
 • овочесховище зможе підключитися до енергетичного центру
 • завод з переробки та консервування овочів зможе генерувати електроенергію, пар і утилізацію відходів
 • структура для вирощування овочів відкритого грунту отримає цінне органічне добриво Efluent, яке значно скоротить використання мінеральних добрив до 40% і відновить родючість ґрунту
 • структура для вирощування зернових отримає цінне органічне добриво Efluent, яке значно скоротить використання мінеральних добрив до 80%і відновить родючість ґрунту
 • крохмільний завод зможе утилізувати 75% відходів, повернути необхідні ресурси з енергоцентру

Математичне моделювання фінансово-господарської діяльності моделі AIPcom показує хороші результати, а саме до 40% поліпшення показників структурних підрозділів порівняно з показниками інтегрованих організаційно-виробничих структур без енергетичного центру. З такими показниками порівнювати модель AIPcom  з моделями, що мають мононаправленість не вважаємо за доцільне.

Більш детальну інформацію про модель AIPcom можна знайти на сайті презентації https://aip. громада

       Автор Вадим Дуюнов